Jonstorpsdagen bilder 2012

Byalaget tackar alla besökare för tidernas roligaste Jonstorpsdag, den 6 juni, 2012.